top of page

Mussen

Zit je in het vierde, vijfde of zesde leerjaar dan ben je een rasechte mus! 
Deze speelvogels fladderen meestal rond 't Sanderke of in het gemeentelijk speelbos. De moederkloeken van deze jonge knapen zijn leiders Stien, Fran, Sander G., Sander V. en Sybe

bottom of page